کیف تجهیزات من | What is in my bag?

تو این اپیزود تمام وسایلی که تو اغلب پروژه ها با من هستند رو معرفی کردم شما معمولا از چه تجهیزاتی استفاده میکنید ؟